Portfolio > Thank you Mother Teresa

Thank You Mother Teresa
Thank You Mother Teresa
litho on intaglio
2013